Grupy działające na terenie parafii

Grupy liturgiczne


Poprzez grupy wspierające liturgię rozumiemy przede wszystkim takie grupy, których głównym celem jest przygotowanie i upiększenie liturgii mszy świetych.
Do grup takich działających w naszej parafii zaliczyć można:

Grupa ministrantów - zarówno tych młodszych jak i grupa ministrantów w dojrzałym wieku.

Grupa lektorów - są to osoby, które po ukończeniu specjalnego kursu lektorskiego i złożeniu przysięgi lektorskiej, przede wszystkim posługują w kościele czytając lekcje z Pisma Świętego.

Grupy modlitewne


Do grup modlitewnych należy zaliczyć zatem takie grupy, których celem jest, poprzez modlitwę, wypraszanie łask Bożych oraz pogłębianie wiary ich uczestników. Trzon tych grup stanowią:

Żywy Różaniec - grupa osób, która poprzez modlitwę różańcową odmawianą codziennie, wyprasza łaski Boże w intencjach własnych jak i Papieża.

Odnowa w Duchu Świętym - jest to wspólnota osób pogłębiających swą wiarę modlitwą o dary Ducha Świętego, przy jednoczesnym zgłębianiu słów Pisma Świętego.

Domowy Kościół - Jest to gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie. Grupa ta pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy ona w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od której przejęła ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Grupy nastawione na pomoc potrzebującym


W tym podziale jest to ostatni rodzaj grup parafialnych. Ideą tych wspólnot jest pomoc drugiemu człowiekowi, w kontekście miłości Chrystusowej.
Do grup tych zaliczamy:

Caritas - czyli przyparafilna organizacja działająca na rzecz pomocy osobom najuboższym z naszej parafii i nie tylko. Miedzy innymi zajmuje się organizowaniem paczek żywnościowych na święta, pomocy doraźnej, oraz przygotowuje i wydaje obiady dla najuboższych.

Zaproszenie


Na pewno każdy z nas po odpowiednim rozeznaniu, może z tych wspólnot, wybrać coś dla siebie.
Spróbujmy, zatem zastanowić się przez chwilę, co najbardziej nam odpowiada, a potem po prostu tam pójdźmy!
Nie bójmy się być lepszymi niż jesteśmy!