Aktualności

Wpisał Ks. Proboszcz | 19.10.2019 19:43:15

XXIX Niedziela Zwykła

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwionej wizji Boga. Kościół zaleca jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych.” W kościele są rozłożone koperty, w których znajdują się kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową „gregoriankę”. Zachęcamy do skorzystania z tej tradycyjnej formy troski o naszych zmarłych. Prosimy o wpisywanie dat, kiedy szczególnie chcielibyście aby byli odczytywani Wasi Zmarli. Jedynie prosimy, aby nie wpisywać pierwszego i drugiego listopada. Pierwszego listopada zamiast wypominek będą nieszpory a drugiego, tradycyjnie będziemy się modlić za Parafian, którzy zmarli w ciągu minionego roku. Wypominki w dni powszednie o 17.30, w niedzielę o 16.30.

Młodzież przygotowująca się do bierzmowania I rok spotyka się we wtorek o godz. 19.

Trwa październik, który został ogłoszony przez Ojca Świętego Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30, w niedzielę o 16.30. Różaniec dla dzieci: w wtorek i piątek o godz. 16.30.

Biuletyn Parafialny