Aktualności

Wpisał Ks. Proboszcz | 20.04.2019 09:55:45

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Jezus prawdziwie Zmartwychwstał!

Drodzy Siostry i Bracia!

Tegoroczne święta Zmartwychwstania Pana Jezusa mają swój historyczny wymiar. Doświadczamy tajemnicy Zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem w Roku Jubileuszu 25. lecia naszej parafii.

Wszystkim Wam, naszym Drogim Parafianom jak i gromadzącym się w naszej świątyni na modlitwie życzymy poczucia godności z przynależności do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Poprzez Chrzest staliśmy się nie tylko Dziećmi Boga ale i Jego przyjaciółmi. Wzrastajmy w łasce tej szczególnej bliskości i jedności z Panem. Bóg zawarł z nami Przymierze nierozerwalne. Nikt i nic nie może pozbawić Boga miłości do Ciebie, jedynie tylko ty sam. Otwierajmy się na Jego Miłość, która najpełniej wyraża się w Miłosierdziu. Nasz Bóg, jest Bogiem bogatym w Miłosierdzie, jak świadczył nasz umiłowany Papież św. Jan Paweł II.

Przygotowani przez Wielki Post, rekolekcje, uczynki miłosierdzia, jałmużnę i modlitwę dzisiaj spotykamy Zmartwychwstałego. Niech święta Wielkanocne staną się dla każdego z Was doświadczaniem Bożego zwycięstwa i Jego niepowtarzalnej bliskości. Przeżywajmy ten czas w jedności rodzin i przyjaciół, odkrywajmy Boga obecnego w drugim człowieku, nieśmy miłość naszym bliźnim. Żyjmy na co dzień miłością, która zwycięża wszelką nienawiść. Bóg do końca nas umiłował!

Wasi Duszpasterze

Biuletyn Parafialny