Aktualności

Wpisał Ks. Proboszcz | 21.10.2017 22:02:39

XXIX Niedziela Zwykła

Chciejmy posługiwać się najbardziej ulubiona modlitwą św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiane będą codziennie przez cały październik w niedzielę o godz. 16.30 natomiast w tygodniu o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy na różaniec od poniedziałku do piątku na godz. 16.30.

Parafia Świętej Rodziny i Szkoła Podstawowa nr 9 zapraszają na Bal Wszystkich Świętych dla dzieci, który odbędzie się 31.10.2017r. w auli SP 9. Czas trwania 16.00-18.00. W programie tańce, konkursy z nagrodami i poczęstunek. Biletem wstępu jest strój wybranego świętego. Zapisy w zakrystii bądź kancelarii parafialnej do dnia 29.10.2017r.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwionej wizji Boga. Kościół zaleca jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych.” W kościele są rozłożone koperty, w których znajdują się kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową „gregoriankę”. Zachęcamy do skorzystania z tej tradycyjnej formy troski o naszych zmarłych. Prosimy o wpisywanie dat, kiedy szczególnie chcielibyście aby byli odczytywani Wasi Zmarli. Jedynie prosimy, aby nie wpisywać pierwszego i drugiego listopada. Pierwszego listopada zamiast wypominek będą nieszpory a drugiego, tradycyjnie będziemy się modlić za Parafian, którzy zmarli w ciągu minionego roku.

Biuletyn Parafialny