Biuletyn parafialny

XXIX Niedziela Zwykła - 20.10.2019

1. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwionej wizji Boga. Kościół zaleca jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych.” W kościele są rozłożone koperty, w których znajdują się kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową „gregoriankę”. Zachęcamy do skorzystania z tej tradycyjnej formy troski o naszych zmarłych. Prosimy o wpisywanie dat, kiedy szczególnie chcielibyście aby byli odczytywani Wasi Zmarli. Jedynie prosimy, aby nie wpisywać pierwszego i drugiego listopada. Pierwszego listopada zamiast wypominek będą nieszpory a drugiego, tradycyjnie będziemy się modlić za Parafian, którzy zmarli w ciągu minionego roku. Wypominki w dni powszednie o 17.30, w niedzielę o 16.30.
2. W minioną niedzielę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zebrano w naszej parafii 2801zł. Bóg zapłać wolontariuszom za przeprowadzenie zbiórki!
3. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania I rok spotyka się we wtorek o godz. 19.
4. We wtorek wspomnienie św. Jana Pawła II, Zachęcamy do udziału we Mszach Św. w tygodniu.
5. Trwa październik, który został ogłoszony przez Ojca Świętego Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30, w niedzielę o 16.30. Różaniec dla dzieci: w wtorek i piątek o godz. 16.30.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Miłujcie się!”
7. Ofiary składane dziś do puszki przeznaczone są na prowadzenie stołówki Caritas w naszej parafii.
8. Zawsze się módlmy i nie ustawajmy w modlitwie, trwajmy w bliskości z naszym Panem!

Intencje mszalne

Poniedziałek, 21.10.2019
12.00Śp. Zbigniew Zalewski (gr. 21).
12.00Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie, pomyślność dla Reginy, dzieci Romana, Leokadii, Marioli i ich rodzin.
18.00Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00O szybki powrót do zdrowia dla Ludwika.
Wtorek, 22.10.2019
12.00Śp. Zbigniew Zalewski (gr. 22).
12.00Śp. Stanisława, Edward Tucholscy.
18.00Śp. Grzegorz Daczkowski.
18.00Śp. Helena Puchacz 2 r. śm.
Środa, 23.10.2019
12.00Śp. Zbigniew Zalewski (gr. 23).
12.00Dziękczynna z prośbą o Boże bł., obfite łaski dla Joanny i Mariusza z ok. 19 rocz. zawarcia małżeństwa.
18.00O Boże bł., opiekę Św. Rodziny dla rodziny i nawrócenie dla córki Aleksandry.
18.00Śp. Tadeusz Śliz.
Czwartek, 24.10.2019
12.00Śp. Zbigniew Zalewski (gr. 24).
18.00Śp. Janina Leniec.
Piątek, 25.10.2019
12.00W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
12.00Śp. Zbigniew Zalewski (gr. 25).
18.00W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
18.00Śp. Teofila 60 r. śm. i Bronisław 40 r. śm. Sajko, Regina Ziółkowska z ok. im.
Sobota, 26.10.2019
12.00W intencji małżeństw, rodzin i osób samotnych.
16.00Sakr. Małżeństwa: Paulina Piotrowska i Rafał Brogowski.
18.00Śp. Stanisław i Stanisława Parkot izm. Z rodz. Parkot, Sochackich.
18.00O łaskę zdrowia i Boże bł. dla Jadwigi i jej rodziny.
Niedziela, 27.10.2019
7.00– ZA PARAFIAN.
8.30– Śp. Zbigniew Zalewski (gr. 27).
10.00Śp. Tadeusz i Władysława Rogozińscy, Ryszard Markiewicz.
11.30Dziękczynna za 8 lat małżeństwa Angeliki i Pawła.
13.00Dziękczynna za 70 lat życia z prośbą o zdrowie, Boże bł. dla Mamy Reni.
17.00Dziękczynno błagalna o Boże bł., obfite łaski dla Krystyny i Henryka z okazji 48 rocz. sakramentu Małżeństwa.
20.00Śp. Adam Lewicki 2 r. śm.