Grupy działające na terenie parafii

Grupy liturgiczne


Poprzez grupy wspierające liturgię rozumiemy przede wszystkim takie grupy, których głównym celem jest przygotowanie i upiększenie liturgii mszy świetych.
Do grup takich działających w naszej parafii zaliczyć można:

Grupa ministrantów - zarówno tych młodszych jak i grupa ministrantów w dojrzałym wieku.

Grupa lektorów - są to osoby, które po ukończeniu specjalnego kursu lektorskiego i złożeniu przysięgi lektorskiej, przede wszystkim posługują w kościele czytając lekcje z Pisma Świętego.

Scholki i zespoły muzyczne - w naszej parafii działają dwa zespoły, scholka dziecięca, oraz zespół młodzieżowy. Swoim śpiewem upiększają one liturgię Mszy Świętych dziecięcych i młodzieżowych oraz nabożeństw okolicznościowych.

Grupy modlitewne


Do grup modlitewnych należy zaliczyć zatem takie grupy, których celem jest, poprzez modlitwę, wypraszanie łask Bożych oraz pogłębianie wiary ich uczestników. Trzon tych grup stanowią:

Żywy Różaniec - grupa osób, która poprzez modlitwę różańcową odmawianą codziennie, wyprasza łaski Boże w intencjach własnych jak i Papieża.

Odnowa w Duchu Świętym - jest to wspólnota osób pogłębiających swą wiarę modlitwą o dary Ducha Świętego, przy jednoczesnym zgłębianiu słów Pisma Świętego.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Zasadniczym celem tej młodzieżowej grupy jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Domowy Kościół - Jest to gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie. Grupa ta pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy ona w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od której przejęła ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Grupy nastawione na pomoc potrzebującym


W tym podziale jest to ostatni rodzaj grup parafialnych. Ideą tych wspólnot jest pomoc drugiemu człowiekowi, w kontekście miłości Chrystusowej.
Do grup tych zaliczamy:

Caritas - czyli przyparafilna organizacja działająca na rzecz pomocy osobom najuboższym z naszej parafii i nie tylko. Miedzy innymi zajmuje się organizowaniem paczek żywnościowych na święta, pomocy doraźnej, oraz przygotowuje i wydaje obiady dla najuboższych.

Ochotnicy Cierpienia - Służą oni swoją modlitwą, a przede wszystkim obecnością osobom chorym i cierpiącym widząc w ich cierpieniu, cierpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Wspólnota Wiara i Światło - Jest to grupa, w której budowana jest przyjaźń osób niepełnosprawnych i osób w pełni sprawnych celem tej grupy jest nie tylko służba bliźniemu, ale i uczenie akceptacji samego siebie i bliźniego nie zależnie od tego, kim się jest.

Zaproszenie


Na pewno każdy z nas po odpowiednim rozeznaniu, może z tych wspólnot, wybrać coś dla siebie.
Spróbujmy, zatem zastanowić się przez chwilę, co najbardziej nam odpowiada, a potem po prostu tam pójdźmy!
Nie bójmy się być lepszymi niż jesteśmy!