Biuletyn parafialny

IV Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020

1. Drodzy Parafianie, w tych trudnych czasach pragniemy Was zapewnić, że nie zaprzestaniemy wypełniać swojego posłannictwa poprzez sprawowanie liturgii łączącej Was i nas z Panem Bogiem. Nie lękajcie się! Udzielane będą wszystkie sakramenty, pomimo oczywistych trudności. Musimy zachować wszelką ostrożność. Pamiętajmy, że Wasze bezpieczeństwo wymaga aby jedynie 5 osób mogło być obecnych w kościele. Chcemy tak jak do tej pory sprawować Msze Św., jednoczyć Was z Chrystusem tak poprzez Komunię Św. jak i sakrament Pojednania. Chcemy uczestniczyć w pożegnaniu Waszych zmarłych. W sytuacjach zagrożenia życia, prosimy wzywajcie nas do chorych, umierających!
2. Msze Św. w niedziele i w dni powszednie bez zmian. Podczas każdej Mszy Św. będziemy pamiętali o całej naszej Wspólnocie. Nie jesteście sami!
3. W najbliższym tygodniu: Spowiedź od poniedziałku do czwartku od godz. 15 do 18. W piątek od 16 do 18. W sobotę od 10 d0 12 i od 16 do 18. Po każdym Penitencie będą dezynfekowane kratki w konfesjonale. Co kilkanaście minut możliwość przyjęcia Komunii Św.
4. W piątek jesteśmy chętni odwiedzić osoby pozostające w domach od godz. 9. Prosimy o aktualizację aktualnych chorych i zgłaszania osób, których do tej pory nie byli odwiedzani przez księdza.
5. W niedzielę dodatkowo możliwość przyjęcia Komunii Św. o godz. 8, 9.30, 11, 12.30, 14 i 18. W dni powszednie dodatkowa Komunia Św. o godz. 11.45 i 17.45.
6. Bardzo proszę pamiętajmy, że w kościele może być jedynie 5 wiernych.
7. Jednoczymy się w modlitwie za Was, Waszych bliskich. W swoich codziennych modlitwach powierzamy Wasze cierpienia Bogu, jednocześnie jednocząc je z cierpieniami Jezusa Chrystusa.
8. Nie zapominajmy o modlitwie za zarażonych, przebywających w odosobnieniu a szczególnie za wszystkich pracowników służby zdrowia i narażających swoje życie, abyśmy my mogli żyć!
9. Pamiętajmy o osobach starszych, naszych sąsiadach, osobach potrzebujących. Przychodźmy im z pomocą.
10. Istnieje możliwość uczestniczenia w nabożeństwach sprawowanych w naszym kościele parafialnym poprzez stronę internetową. Adres: https://www.swrodzina.org/online . Zachęcamy do bycia razem!
11. Na ten trudny czas Biskup Elbląski wystosował wskazania, które możemy odczytać na stronie http://diecezja.elblag.pl/ .
12. Prosimy módlmy się za siebie nawzajem, nieustannie wołajmy do Boga bogatego w Miłosierdzie aby zlitował się nad nami i światem całym!

Intencje mszalne

Wtorek, 31.03.2020
12.00Śp. Wanda 38 r. śm., Julian 22 r. śm., Włodzimierz, Sławomir Kołakowscy.
12.00
18.00Śp. Marta Tykarska, Jan Miotk.
18.00
Środa, 01.04.2020
12.00
12.00
18.00Śp. Tadeusz Zamorski 2 r. śm.
18.00Śp. Antoni Pudlik.
Czwartek, 02.04.2020
12.00O święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o wytrwałość w powołaniu.
18.00Dziękczynno błagalna o łaskę zdrowia, dary Ducha Św., opiekę Św. Rodziny dla Haliny z okazji 80 urodzin oraz dla całej rodziny.
Piątek, 03.04.2020
12.00W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
12.00
18.00W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00Śp. Janina Pawłowska.
Sobota, 04.04.2020
12.00Śp. Jacek Śpiewak 13 rocz. śm. i zm. rodzice z obojga stron.
12.00
18.00Śp. Adam Dziuba 7 r. śm.
18.00Śp. Kazimierz 9 r. śm. oraz błagalna o zdrowie dla Haliny za wstawiennictwem MBNP.
Niedziela, 05.04.2020
7.00– Śp. Antoni Pudlik.
8.30– ZA PARAFIAN.
10.00Śp. Stanisław Jażębski, Józef Włodkowski, Józef Gościński.
11.30Śp. Maria 30 r. śm., Halina, Aleksander Staszak.
13.00Śp. Irena Skwarek 15 r. śm.
17.00O ustanie epidemii korona wirusa, o zdrowie, wytrwałość dla ratujących – Intencja Żywego Różańca na kwiecień (I Róża).
20.00Śp. Andrzej Osiecki 2 r. śm., Marta 7 r. śm., Władysław 51 r. śm. Stoltmann.