Aktualności

Wpisał Ks. Proboszcz | 24.10.2020 22:09:51

XXX Niedziela Zwykła

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwionej wizji Boga. Kościół zaleca jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych.” W kościele są rozłożone koperty, w których znajdują się kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową „gregoriankę”. Zachęcamy do skorzystania z tej tradycyjnej formy troski o naszych zmarłych. Prosimy o wpisywanie dat, kiedy szczególnie chcielibyście aby byli odczytywani Wasi Zmarli. Jedynie prosimy, aby nie wpisywać pierwszego i drugiego listopada. Pierwszego listopada zamiast wypominek będą nieszpory o godz. 16.30 a drugiego, tradycyjnie będziemy się modlić za Parafian, którzy zmarli w ciągu minionego roku. Wypominki w dni powszednie o 17.30, w niedzielę o 16.30.

Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę o 16.30. Dzieci zapraszamy we wtorek i piątek o godz. 16.30. Modlitwa różańcowa posiada ogromną moc. Prośmy o ustanie epidemii. Proszę, gromadźmy się liczniej na nabożeństwach. Módlmy się całymi rodzinami na różańcu!

Gwałtownie rośnie ilość osób zakażonych koronawirusem, także i w naszym mieście. Przypominamy o konieczności zachowywania przepisów sanitarnych w kościele. Nośmy maseczki. Zachowujmy bezpieczny dystans. Przy wejściu do kościoła jest możliwość dezynfekcji rąk. Zachowujmy także bezpieczny dystans. Prosimy, trwajcie na modlitwie, szczególnie za zarażonych, za tych, którzy doświadczają skutków epidemii, utracili pracę, pamiętajmy także o tych, którzy w codziennym trudzie niosą pomoc.

Osoby nie mogące uczestniczyć we Mszach Św. zachęcamy do łączności modlitewnej z nami przez Internet.

Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania ( rok II) zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w najbliższy wtorek o godz. 19.00 w kościele. Spotkanie osób przygotowujących do bierzmowania po ósmej klasie podstawowej odbędzie się w czwartek po mszy o godzinie 18.30.

Biuletyn Parafialny