Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA

Matka Najświętsza wezwała nas w orędziu fatimskim do nabożeństwa ku czci Jej Niepokalanego Serca: "Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie".

Dlaczego pięć sobót?
Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciwko Jej Dziewictwu.
3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu z jednoczesnym uznawaniem Maryi wyłącznie za matkę człowieka.
4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
5. Bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Każde z kolejnych 5 sobotnich nabożeństw jest wynagradzająca za 1 grupę bluźnierstw.

Jak?
Przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu spełnij 4 warunki, o które prosiła Maryja:
1. Przystąp do spowiedzi.
2. Przyjmij Komunię Świętą.
3. Odmów jedną część różańca.
4. Przez 15 min. rozmyślaj nad treścią tajemnic różańca.

Wszystkie cztery warunki należy spełnić w intencji wynagradzającej za obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Maryja obiecuje:
Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi nabożeństwo pierwszosobotnie według 4 warunków, Maryja obiecuje: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

Jezus powiedział do Łucji:
"To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością".

Szczegółowe informacje na stronie: soboty.pl


Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: "Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie".

"Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje".

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:
"Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał".
Maryja powiedziała:
"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".