Z Ksiąg Nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego naszej parafii

Ojcze Miłosierny dziękujemy Ci za przybycie w nasze skromne progi oraz za wszystkie łaski jakimi nas obdarzasz. Prosimy Cię miej nas w swojej opiece, udziel nam swojego błogosławieństwa na dalsze lata. Jezu ufam Tobie !

Ojcze Miłosierny dziękuję Ci za przybycie do mojego mieszkania. Dziękuje za prośby, które wysłuchałeś. Jezu ufam Tobie !

W dzień nawiedzenia naszego domu przez obraz Miłosiernego Boga, pragniemy podziękować Ci Panie Jezu za Twą obecność wśród nas tu – dzisiaj, wczoraj w przeszłości i jutro – na przyszłość. Jesteśmy wdzięczni Ci Miłosierni Panie, za otrzymane łaski w dniach opiewających w radość, szczęście i pomyślność oraz opiekę i pomoc w dniach pełnych smutku, cierpienia i niepowodzeń. Panie Jezu, ufni w Twą dobroć i miłość zawierzamy Tobie naszą rodzinę. Prosimy Cię, Dobry Boże, wspomagaj w swoim Miłosierdziu nas, naszych bliskich i znajomych. Miłosierne Serce Zbawiciela, zmiłuj się nad nami. Maryjo Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Panie Jezu, odwiedziłeś nas w naszym domu i naszym sercu w Obrazie Miłosierdzia Bożego aby obdarzyć nas Swą obecnością, miłością, łaską i nadzieją. Jezu ufamy Tobie! Okaż nam swoje miłosierdzie. „Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło.” (Jan Paweł II) Jezu Miłosierny pragniemy podziękować Ci za doznane łaski i prosimy o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla naszej rodziny.

Panie Jezu Chryste dziękujemy za nawiedzenie naszego domu i rodziny. Dziękujemy za otrzymane od Ciebie łaski. Zawierzamy Tobie nas, całą naszą rodzinę i krewnych. Pobłogosław Panie Boże wszystkim naszym sprawom i przyszłym dniom. Święty Boże zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Bogurodzico Królowo Polski spraw, aby Polska była Polską.

Miłosierny Jezu „kiedy konałeś na krzyżu, to w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym. Pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś dla nas niewyczerpane źródło miłosierdzia swego” (modlitewnik). Dziękujemy za te wielkie dary Twojego miłosierdzia i prosimy o umiejętność korzystania z nich dla nas i całego świata. Prosimy Cię Miłosierny Jezu o dalsze łaski i błogosławieństwo dla całej naszej rodziny.

Panie Jezu Miłosierny ! dziękujemy Ci za to, że mogłyśmy gościć Ciebie w naszym domu. Prosimy Cię o dalszą opiekę nad nami i całą naszą rodziną. Prosimy Cię – udziel swojego Miłosierdzia również nieprzyjaciołom naszym, gdyż nie są świadomi zła, jakie wyrządzają. W Tobie nasza wiara i nadzieja.