Modlitwa i dekalog internauty

Modlitwa internauty

Wszechmogący i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas
na Swój obraz i podobieństwo
i nakazałeś nam szukać dobra, prawdy i piękna,
zwłaszcza w świętej osobie
Twojego Jednorodzonego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Ciebie prosimy,
racz sprawić za wstawiennictwem
świętego Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy w naszych podróżach
po Internecie kierowali się
tylko do stron zgodnych
z Twoją wolą i traktowali wszelkie napotkane dusze
z miłosierdziem i cierpliwością.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Amen.

Dekalog Internauty

1. Nie traktuj komputera jak bożka.
2. Miej świadomość po co przed nim zasiadasz.
3. Pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre.
4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko; poszerzaj swoją wiedzę, jak chronić dziecko.
5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.
6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci.
7. Nie - piractwu i hakerom.
8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych.
9. Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci.
10. Nie zastępuj przyjaciół komputerem.