Akt zawierzenia opiece św. Józefa parafii Świętej Rodziny

Święty Józefie, klękamy przed Tobą w duchu pokory i miłości. Grzeszni i ułomni, często cierpiący i bezsilni, uciekamy się do Ciebie w naszej niedoli. Wzywając pomocy Twojej Najświętszej Oblubienicy – Maryi, błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która Ciebie łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogurodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj na swoją parafię, wejrzyj na każdego z pośród nas. Wszak każdy z nas jest dziedzictwem, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, odkupił nas swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

Święty Józefie, patronie Kościoła Powszechnego, Tobie Bóg powierzył młodość naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Głowy Kościoła Świętego, wypraszaj naszemu Kościołowi parafialnemu potrzebne łaski, aby wiernie współpracował z dziełem zbawienia. Oddal od nas, ukochany ojcze wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń naszego Kościoła parafialnego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Święty Józefie, pod Twoją opieką rósł chleb żywota z nieba dany, uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania a Msza Święta stanowiła centrum naszego życia. Pozwól ukończyć dzieło budowy świątyni i domu parafialnego, wznoszonych na Bożą chwałę.

Twojej opiece zawierzamy wszystkich kapłanów posługującej w parafii Świętej Rodziny. Módl się za nimi, aby z gorliwością, wiernością i czystością troszczyli się o powierzone im osoby jak Ty troszczyłeś się o Jezusa i Maryję. Otaczaj każdego z nich nieustanną opieką, aby za Twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie.

Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską. Święty Józefie nasz patronie, Twojej opiece zawierzamy wszystkie nasze rodziny. Bądź ich troskliwym opiekunem. Niech pełni pokory, służą sobie nawzajem, żyjąc w jedności i miłości. Żywicielu Syna Bożego, przyczyniaj się u Boga za naszymi rodzinami, aby nie było osób pozostających bez środków do życia. Podporo rodzin, pomagaj przezwyciężać kryzysy rodzinne i małżeńskie, niech nasze rodziny żyją w pokoju i szczęściu.

Chwalebny święty Józefie, Ojciec niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Wspieraj rodziców w wychowywaniu swoich dzieci, pomagaj nauczycielom i wychowawcom w i ich trudnym dziele wychowywanie nauczania, tak aby wszyscy rozwijali w sobie obraz i podobieństwo Boże. Otaczaj opiekę dziatwę i młodzież, bądź dla nich ojcem i opiekunem.

Święty Józefie, przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojej opiece i Twojemu orędownictwu zawierzamy wszystkich ojców i mężczyzn naszej parafii, dopomagaj w każdej ich potrzebie. Bądź dla nich wzorem i przykładem. Niech swoją postawą sprawiedliwości, roztropności, cierpliwości i wierności przyczyniają się do wzrastania każdej rodziny – każdego Kościoła Domowego. Bądź ich stróżem i opiekunem.

Oblubieńcze Bogarodzicy, Twojej opiece powierzamy wszystkie kobiety naszej parafii, stawaj na straży ich godności. Wraz z Maryją, którą tak miłowałeś, opiekuj się nimi. Twojej szczególnej trosce powierzamy wszystkie matki samotnie wychowujące swoje dzieci.

Święty Józefie, patronie naszej parafii, Ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty, który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy, wspomagaj wszystkich bezrobotnych i pracujących w ich trudnym bycie codziennym. Módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, pomóż odnaleźć pracę i wypraszaj im poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Wzbudzaj w bogatych ciągłą hojność dla potrzebujących, strzeż pokoju w ich sercach.

Nadziejo chorych, wypraszaj łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu. Otaczaj ich swoją nieustanną opieką.

Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i Twoja Przeczysta Oblubienica Maryja. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata pojednani z Bogiem, w Waszej obecności. Amen.